Hotline MessengerTrò chuyện cùng Decox Youtube Decoxdesign Facebook Instagram Uptop
Menu

TRANG CHỦ

[section padding=”0px”]

[ux_slider nav_color=”dark”]

[ux_image id=”872″ image_size=”original” width__md=”100″ height=”34%”]

[ux_image id=”873″ image_size=”original” height=”34%”]

[/ux_slider]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row style=”small” padding=”10px 0px 0px 0px” class=”row-tab”]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”DỰ ÁN THIẾT KẾ – THI CÔNG NỘI THẤT” tag_name=”h4″ color=”rgb(56, 56, 56)” size=”135″ class=”hover-cyan”]

[tabgroup style=”tabs” nav_style=”normal” nav_size=”xlarge” align=”center”]

[tab title=”Chung cư”]

[blog_posts style=”shade” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”small” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”2″ cat=”36″ posts=”6″ orderby=”comment_count” show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom-fade” text_hover=”zoom” text_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.54)”]

[/tab]
[tab title=”Sửa nhà”]

[blog_posts style=”shade” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”small” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”2″ ids=”3569,3587,3596,3558,3768,3697,3607,3687,3805,4175,3751,3535,3759,3549,3826,3637,3678,3795,3718,4160,4260,4269,4184,4168″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom-fade” text_hover=”zoom” text_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.54)”]

[/tab]
[tab title=”Biệt thự”]

[blog_posts style=”shade” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”small” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”1″ cat=”38″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom-fade” text_hover=”blur” text_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.54)”]

[/tab]
[tab title=”Nhà phố”]

[blog_posts style=”shade” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”small” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”1″ cat=”37″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom-fade” text_hover=”blur” text_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.54)”]

[/tab]
[tab title=”Văn phòng”]

[blog_posts style=”shade” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”small” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”1″ cat=”39″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom-fade” text_hover=”blur” text_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.54)”]

[/tab]
[tab title=”Phòng khách”]

[blog_posts style=”shade” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”small” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”1″ cat=”42″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom-fade” text_hover=”blur” text_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.54)”]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[title style=”center” text=”THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH” tag_name=”h4″ color=”rgb(56, 56, 56)” size=”135″ link=”https://gaxa.vn/thiet-ke-noi-that-dep/” class=”hover-cyan”]

[row style=”small” padding=”10px 0px 0px 0px” class=”row-thietke”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”6495″ image_height=”300px” image_size=”original” image_hover=”fade-out” link=”https://gaxa.vn/thiet-ke-kien-truc/thiet-ke-quan-bida/” text_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.53)”]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”1.5″ text_align=”center”]

Thiết kế quán bida
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”6552″ image_height=”300px” image_size=”original” image_hover=”fade-out” link=”https://gaxa.vn/thiet-ke-cong-trinh/thiet-ke-truong-mam-non/” text_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.53)”]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”1.5″ text_align=”center”]

Thiết kế trường mầm non
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”6350″ image_height=”300px” image_size=”original” image_hover=”fade-out” link=”https://gaxa.vn/thiet-ke-kien-truc/thiet-ke-quan-cafe/” text_size=”small” text_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.53)”]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”1.5″ text_align=”center”]

Thiết kế quán Cafe
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”3″ divider=”0″]

[ux_image_box style=”overlay” img=”6576″ image_height=”300px” image_size=”original” image_hover=”fade-out” link=”https://gaxa.vn/thiet-ke-kien-truc/thiet-ke-spa/” text_size=”small” text_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.53)”]

[ux_text font_size=”1″ line_height=”1.5″ text_align=”center”]

Thiết kế nội thất SPA
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[title style=”center” text=”Công trình đẹp” tag_name=”h4″ color=”rgb(56, 56, 56)” size=”135″ class=”hover-cyan”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row style=”small” padding=”10px 0px 0px 0px” class=”row-3bai”]

[col span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”3″ columns__sm=”2″ columns__md=”1″ cat=”38″ posts=”6″ show_date=”false” comments=”false” image_height=”56.25%” image_size=”original” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row style=”small” v_align=”middle” padding=”10px 0px 0px 0px”]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”238″]

[ux_image id=”216″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″]

  • Có nhà xưởng trực tiếp sản xuất giá tốt giảm tới 30% chi phí.
  • Thiết kế miễn phí cho khách thi công.
  • Cam kết thực hiện đúng theo 100% hợp đồng.
  • Tâm huyết với từng sản phẩm, không chạy theo số lượng
  • Đội ngũ nhân viên trẻ năng động nhiệt huyết.

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[title style=”center” text=”Xem thêm các sản phẩm của gaxa” tag_name=”h4″ color=”rgb(56, 56, 56)” size=”135″ class=”hover-cyan”]

[row style=”small” padding=”10px 0px 0px 0px”]

[col span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=vj_etQ1MgNE”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”6″]

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=HeKDExu2254″]

[/col]

[/row]

[/section]

x

Thành công!

OK